Kontakt

Arcron s.r.o.

Sídlo: Exnárová 39, 82103 Bratislava

IČO: 46005641
DIČ: 2023185241
Tel. +421 911 180 299
E-mail: hugy@hugy.sk

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.70229/B

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27. E-mail: ba@soi.sk